Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Πληροφορίες για τη διαδικασία

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά, στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Ήδη έχετε λάβει ενημερωτικά email, από την εφορευτική επιτροπή, και στο τελευταίο εξ αυτών, τον μοναδικό απόρρητο σύνδεσμο για μετάβαση στην Ψηφιακή Κάλπη του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Πατώντας το σύνδεσμο θα μεταβείτε στην πλατφόρμα και θα δείτε την παρακάτω εικόνα, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας. Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την ψηφοφορία και τους συνδυασμούς και τα ονόματα των υποψηφίων:

Από την 9η πρωινή της 5ης Νοεμβρίου (Σάββατο), θα μπορείτε να ψηφίσετε το συνδυασμό και τους/τις υποψηφίους/ες που επιθυμείτε. Η εφαρμογή σας υποδεικνύει τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό ψήφων.

Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, και την υποβολή του ψηφοδελτίου.

Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναπαράσταση ενός ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του.

Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «ΖΕΥΣ». Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ψήφου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, και πριν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο στάδιο μίξης των ψηφοδελτίων. Στο στάδιο αυτό τα ήδη κρυπτογραφημένα, από τους ψηφοφόρους, ψηφοδέλτια, κρυπτογραφούνται με ειδικό τρόπο εκ νέου από το σύστημα «ΖΕΥΣ», ώστε πλέον να μην είναι αναγνωρίσιμα και αναδιατάσσονται τυχαία. Στο τέλος της διαδικασίας μίξης έχουμε ένα σύνολο ψηφοδελτίων τα οποία όταν αποκρυπτογραφηθούν θα έχουν τα ίδια περιεχόμενα με τα αρχικά, αλλά είναι αδύνατον να τα συνδέσουμε με τους χρήστες που τα υπέβαλαν.

Κάντε κλικ στην εικόνα και δείτε συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις από τον κόμβο του ΥΠΑΙΘ:

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2645362223 ή στο email: plinetl[at]dide.lef.sch.gr

Για όλες τις λεπτομέρειες (εγκύκλιοι, ΦΕΚ, υποψηφιότητες), μπορείτε να επισκέπτεστε το σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας για τις εκλογές