Ημερήσιο αρχείο: 6 Οκτωβρίου, 2022

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών έτους 2022

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου.