Ημερήσιο αρχείο: 4 Οκτωβρίου, 2022

Διευκρινιστικές οδηγίες εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.Υ και Ε.Δ.Υ. στις σχολικές μονάδες

Διευκρινιστικές οδηγίες επί του ΦΕΚ 5009 τ.Β’/2021 σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων.

11η Περίοδος επιμόρφωσης για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Αιτήσεις για την 11η περίοδο επιμόρφωσης, από 13 Οκτωβρίου 2022 μέχρι την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2022 και ώρα 13.00. Έναρξη από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων στις επαναληπτικές πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022.

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr