Ημερήσιο αρχείο: 10 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι υποψήφιοι/ες για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ, από Τρίτη 11/10/2022 έως και Δευτέρα 17/10/2022.

Εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Συγκρότηση τοπικών συμβουλίων επιλογής ενόψει της επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Οδηγίες για τη συγκρότηση των τοπικών συμβουλίων επιλογής, ενόψει της επικείμενης διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εγκύκλιος για τον Β’ κύκλο κινητικότητας έτους 2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) ο Β’ κύκλος κινητικότητας 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022