Ημερήσιο αρχείο: 14 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 – 12:00 μ.μ.

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ»

Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, από Δευτέρα 17/10/2022 ώρα 13:00 μέχρι και Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 (δόθηκε παράταση), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Η εγκύκλιος για τον σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2022-2023

Η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2022-2023. Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022