Ημερήσιο αρχείο: 20 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε δομές φιλοξενίας ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2022-2023

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από 20-10-2022 μέχρι 25-10-2022 και ώρα: 15:00.