Ημερήσιο αρχείο: 26 Οκτωβρίου, 2022

Σχετικά με την υποβολή μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολεία της ΔΔΕ Λευκάδας, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. Αιτήσεις για «πολλαπλασιαστές» εκπαιδευτικούς μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.