Σχετικά με την υποβολή μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης σχ. έτους 2022-2023”,  σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολεία της ΔΔΕ Λευκάδας, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπ/κοί που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πειραματικά σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση και όσοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους. (Εγύκλιος –  Μέρος Πρώτο – Κεφάλαιο Α’ – Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων -1.1 Υποβολή)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31-10-2022 και ώρα 15:00.

Επίσης παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία  υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (περιοχής/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης)  να προβούν στην έκδοση πιστοποιητικών οικ. κατάστασης /εντοπιότητας  από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι μοριοδότησης (όπως ορίζει η εγκύκλιος), μέσω ΚΕΠ, μέσω Gov.gr, μέσω της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ, και να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Λευκάδας, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος των αιτήσεων μετάθεσης.

Από το τμήμα Προσωπικού της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...