Ημερήσιο αρχείο: 23 Οκτωβρίου, 2022

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ). Αιτήσεις και έναρξη μαθημάτων

Ξεκινά εντός Νοεμβρίου η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής από 24 Οκτωβρίου μέχρι 10 Νοεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά ή διά ζώσης.