Ημερήσιο αρχείο: 11 Οκτωβρίου, 2022

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Ημερομηνίες, χρονοδιάγραμμα, δικαιολογητικά, περιοχές εξέτασης για τις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου 2022 Β’. Αιτήσεις από την Τετάρτη 12/10/2022 έως και την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 23.59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 12/10/2022 έως την Τετάρτη 19/10/2022.

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες (έκδοση 2022-2023)

Οδηγίες του ΟΑΣΠ για σύνταξη ή επικαιροποίηση του σχεδίου μνημονίου ενεργειών για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες, τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας και την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Νέες αποφάσεις (11-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το 2022-2023.