Ημερήσιο αρχείο: 12 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών/τριών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Δ/ντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ, μέχρι τη Δευτέρα 17/10/2022 και ώρα 19:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

Σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές 2023.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προκειμένου να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές το 2023-2024, θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2023.