Ημερήσιο αρχείο: 7 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο http://directors.it.minedu.gov.gr από 11/10/2022, μέχρι 21/10/2022, και ώρα 13.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στην Κρήτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, μέχρι την Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 12:00 μ.μ.