Ημερήσιο αρχείο: 31 Οκτωβρίου, 2022

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από από την Δευτέρα 31/10/2022 έως την Τετάρτη 02/11/2022.