Ημερήσιο αρχείο: 9 Οκτωβρίου, 2022

Οδηγίες σχετικά με τα στάδια υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Νέοι οδηγοί του ΙΕΠ για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση δράσεων και την υποβολή εκθέσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.

«Βουλή των Εφήβων». Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή

Τα Λύκεια που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων μπορούν να αποστείλουν αίτηση – δήλωση από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022