Ημερήσιο αρχείο: 1 Οκτωβρίου, 2022

Πανελλαδικές 2023. Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο

Σύμφωνα με τη διάταξη καταργείται η πρόβλεψη για δεύτερο μηχανογραφικό για την πλήρωση κενών θέσεων (όπως οριζόταν στο άρθρο 3 του νόμου 4777 του 2021)

ΦΕΚ 5131/2022. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αναλυτικά η διαδικασία για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω συστήματος «ΖΕΥΣ» για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.