Πανελλαδικές 2023. Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 187 τ.Α’ (30-9-2022), και συγκεκριμένα στο άρθρο 77 (σελίδα 23) δημοσιεύτηκε διάταξη με θέμα: «Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο – Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση άρθρου 4Δ, παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 άρθρου 13Β, παρ. 1 άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999».

Σύμφωνα με τη διάταξη καταργείται η πρόβλεψη για δεύτερο μηχανογραφικό για την πλήρωση κενών θέσεων (όπως οριζόταν στο άρθρο 3 του νόμου 4777 του 2021)

Δείτε το νέο ΦΕΚ με όλες τις διατάξεις για το Μηχανογραφικό Δελτίο από τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023.


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...