Ημερήσιο αρχείο: 17 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, από τη Δευτέρα 17/10/2022 έως την Κυριακή 23/10/2022 και ώρα 23:59.