Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στην Κρήτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρεία στον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Λεπτομέρειες στο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού