Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της αριθ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια

Για την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δείτε εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...