Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2013-2014

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2013-2014.

Δείτε τα συνημμένα:  Ανακοίνωση αποστολής προσωρινών αξιολογικών πινάκων , Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες για απόσπαση στο εξωτερικό 2013-2014