Κοινοποίηση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Ν. Λευκάδας 2011Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας κοινοποίησε τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Ν. Λευκάδας, με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν κατά την αποτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων και σύμφωνα με τους τύπους σχολείων γενικής, επαγγελματικής και ειδικής αγωγής.

Δίνεται προθεσμία (5) πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβο-λής τη Δευτέρα 18-07-2011 και ώρα 12:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες ή με FAX στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Λευκάδας (2645021731). Για την περίπτωση αποστολής με FAX να γίνει, τηλεφωνικά, επιβεβαίωση της λήψης.

Παράλληλα καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν ενιαία δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη Δευτέρα 18-07-2011 και ώρα 12:00.

Δείτε σχετικά: κοινοποίηση, πίνακας, δήλωση προτίμησης.