Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκαπίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: