Τοποθέτηση νεοδιόριστων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών 2011Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων.

Δείτε σχετικά: τοποθετήσεις νεοδιόριστων, τοποθετήσεις αποσπασμένων.