Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2018- Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Σχετικά με την οργάνωση των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2018 (5-10 Σεπτεμβρίου), μπορείτε να δείτε  το έγγραφο με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ.