Εκτύπωση Τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες των Δημόσιων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δύνανται να προχωρήσουν στην εκτύπωση των τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω σχολείων από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

ΕΞΕ – ΚΠ – 96560 – 2018 -ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ