Κενά και πλεονάσματα για κρίσεις υπεράριθμων 2011Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 10/2011 πρακτικό του:

  • χαρακτήρισε ως υπεράριθμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.
  • οι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους τα κενά των σχετικών πινάκων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν κενά στα σχολεία της ίδιας ομάδας ή όμορων ομάδων.
  • καλεί τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για υπεράριθμους έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.

Τέλος, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας καλεί:

  • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
  • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
  • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.

Σχετικά έγγραφα: Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ, Δήλωση Υπεράριθμων, Δήλωση Βελτίωσης / Οριστικής Τοποθέτησης.