Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Λευκάδας 2010

Το Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., ή έχουν μετατεθεί από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας, ή έκαναν αίτηση βελτίωσης ή είναι νεοδιόριστοι να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης κατά σειρά προτίμησης στα υπάρχοντα κενά, το αργότερο μέχρι και 18-05-2010 ημέρα Τρίτη απευθείας στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ, Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού.