Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας (Βελβεντός Κοζάνης, 5-6/4/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας μέχρι 3/3/2017.