Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στην Πάτρα και το Μεσολόγγι (21/4/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι Τρίτη 5/4/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31080.