Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στο ΚΠΕ Κρεστένων

Πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας