Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 27 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη σχετική αίτηση για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της θέσης Δ-ντή 2ου Λυκείου