Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη σχετική αίτηση ? δήλωση προτίμησης, ανεξάρτητα από το αν  η σχολική μονάδα ήταν στις αρχικές προτιμήσεις τους, για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή 2ου Λυκείου