Ανακοίνωση Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2013-2014

Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. πρωτ. 59747/Δ2/15-04-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κοινοποιούμε  τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:

  1. από περιοχή σε περιοχή και
  2. σε Μουσικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 16-05-2014 έως και 22-05-2014 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Συνημμένα: