30ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

  1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
  2. Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ03.
  3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
  4. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
  5. Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (επιλέγονται κατ? αρχάς δύο (2) από τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε και δύο (2) από τα μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας και εφόσον δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός, θα συμπληρωθεί  από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Τρικάλων, Λαρίσης, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας παρακαλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ03, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο, αναδιαμορφώνοντας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, ώστε να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και, στη συνέχεια, αναπληρώνοντας τις ώρες διδασκαλίας που έχουν χαθεί (116379/Γ2/11-10-2011 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2400).

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) τα ονόματα των συμμετεχόντων το αργότερο μέχρι τις 21-10-2013, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση μόνο για την έγκριση μετακίνησης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας για οποιαδήποτε αλλαγή των ονομάτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι 01-11-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στα τηλέφωνα 210-3616532 και 210-3617784 ή στην ιστοσελίδα www.hms.gr .