Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2023

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια «Δράσεις εκπαιδευτικής Σεισμολογίας στο Σχολικό Εργαστήριο»

Για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων STEAM της Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ),το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/2/2023, 17:00-19:00, μέσω Webex. Εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023.

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης περί λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Σ.Ε.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ και Β’ Λυκείου Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής στο Βόλο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 11:00 π. μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023 (21 Φεβρουαρίου 2022)

Νέες προσλήψεις 1.464 εκπαιδευτικών και 484 μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2/3/2023.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22.02.2023 έως και Παρασκευή 24.02.2023, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Τα ΦΕΚ με τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα

Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31/3/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (Δόθηκε 4 ώρες παράταση μέχρι τις 18:00).

Οδηγίες προς υποψηφίους/ες σχετικά με τη διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ

Ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ σχετικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων, για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΕΠ με θέμα την «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» – GENE ΙΙ

Η επιμόρφωση με θέμα την «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» – GENE ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα εξ αποστάσεως από τις 15/3/2023 μέχρι και τις 14/7/2023. Εγγραφές μέχρι και την Τρίτη 7/3/2023 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 24.02.2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας σε Ξάνθη-Κομοτηνή-Καβάλα-Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23.02.2023 και ώρα 11:00 π.μ.