Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε σφραγισμένο φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 24.02.2023 και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του πρακτορείου θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα ανοιχθούν ενώπιον των ενδιαφερομένων και στην συνέχεια θα αξιολογηθούν.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...