Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων. Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.

Μία νέα παρουσίαση με οδηγίες και θέμα: «Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.» αναρτήθηκε στον σχετικό κόμβο του ΙΕΠ στην κατηγορία «ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

Στον οδηγό θα βρείτε πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, προτάσεις Σχεδίων Δράσης, και συχνές ερωτήσεις απαντήσει για όλα τα στάδια.

Δείτε τον οδηγό κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

αξιολόγηση ρόλος των Σ.Ε.Ε.Περισσότερα για την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων στο σχετικό κόμβο της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Λευκάδας