Ημερήσιο αρχείο: 18 Νοεμβρίου, 2021

Θέσεις και αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021. Εγκύκλιος

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ), οι αιτήσεις για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή για προσωρινή κάλυψη αναγκών, υποβάλλονται από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Οι συντελεστές βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τις Πανελλαδικές 2022, όπως αυτοί ορίστηκαν από τα Πανεπιστήμια.

Διευκρινίσεις του Υπουργείου για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών 2021-2022

Δείτε τις διευκρινίσεις (αφορούν νεοδιόριστους, προϋπηρεσία σε ΣΔΕ) επί των εγκυκλίων για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών όπως τις απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικτυακή έκθεση. Η επιστήμη είναι υπέροχη!

Μια ψηφιακή πλατφόρμα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες τα οποία καλύπτουν ποικίλους τομείς, από τις επιστήμες της ζωής, τη χημεία και τη φυσική έως την πληροφορική και τις κοινωνικές επιστήμες.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.