Ημερήσιο αρχείο: 10 Νοεμβρίου, 2021

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EOES 2022 (πρώην EUSO)

Οι τοπικοί διαγωνισμοί για τον διαγωνισμό EOES 2022, θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, σε χώρους που θα οριστούν από τα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε.

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το να ακουστεί 2022» με τίτλο «Ταξιδεύοντας»

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio, ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 23η Ιανουαρίου 2022.

Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων και γνωματεύσεων, βάσει του Νόμου 4823/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών...

34ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2021 και το θέμα του είναι: «Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική Αγωγή».