Ημερήσιο αρχείο: 29 Νοεμβρίου, 2021

Διαδικτυακές Παρουσιάσεις για τα νέα Προγράμματα Σπουδών από το ΙΕΠ

Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00, το Ι.Ε.Π. οργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις κατά τις οποίες οι επόπτες των νέων Π.Σ. θα παρουσιάσουν το έργο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα

Τα Εξεταστικά Κέντρα για το ΚΠγ Περιόδου Δεκεμβρίου 2021

Η με αρ. πρωτ. 153844/A5/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΨ546ΜΤΛΗ-ΙΜ7) απόφαση, με θέμα: «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β».

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 έως και Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021.

Οδηγός του ΙΕΠ για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε Σχολεία

Αναλυτικές οδηγίες και πρότυπα έγγραφα για την έγκριση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις Σχολικές Μονάδες.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση