Ημερήσιο αρχείο: 25 Νοεμβρίου, 2021

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Οδηγίες Σύνδεσης στις ημερίδες του ΙΕΠ

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στις ημερίδες θα εμφανιστεί στη σελίδα του μητρώου του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισόδου σας σε αυτό την ημέρα των ημερίδων και θα είναι διαθέσιμος από τις 14:45.

Συλλογικός Προγραμματισμός για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 29η Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας.

ΦΕΚ 5451 τ.Β’ 2021. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την απόφαση, όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022, δύναται να προσλαμβάνονται, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας.