«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Οδηγίες Σύνδεσης στις ημερίδες του ΙΕΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να παρακολουθήσετε τις δύο (2) επιμορφωτικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».

Για την παρακολούθηση των ημερίδων απαιτείται η εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π.

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στις ημερίδες:

  • θα εμφανιστεί στη σελίδα του μητρώου του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισόδου σας σε αυτό την ημέρα των ημερίδων και
  • θα είναι διαθέσιμος από τις 14:45. Οι ημερίδες θα ξεκινήσουν στις 15:00.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης των Ημερίδων θα λάβουν μόνο όσοι έχουν κάνει εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π.

Πρόγραμμα Ημερίδας 26/11/2021

Πρόγραμμα Ημερίδας 3/12/2021