Τράπεζα Θεμάτων. Χρήσιμος οδηγός με νομοθεσία, θέματα και πρόσθετο υλικό

Δημιουργήσαμε αυτόν το κόμβο για την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων (συνεχής ενημέρωση…)

1.Τι είναι η Τράπεζα Θεμάτων;

Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί μέσο υποστήριξης της μάθησης και της διδασκαλίας και ως τέτοιο πρέπει πρώτα από όλα να αντιμετωπίζεται. Ως παιδαγωγικό εργαλείο υπηρετεί τη διαδικασία αξιολόγησης και στόχο της έχει να διευκολύνει και όχι να ελέγξει, να προσανατολίσει και όχι να δεσμεύσει. Παράλληλα, αποτελεί μια βάση πληροφοριών που υπερβαίνει τη χρηστικότητα της βαθμολόγησης και δίνει δυνατότητα για ευρύτερη αποτίμηση και επανασχεδιασμό του μαθήματος και της διδακτικής πράξης.

Τα επιλεγόμενα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο θέματα συνδέονται άμεσα με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών, τις συνθήκες και την ποιότητα του διδακτικού έργου και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών. Με αυτή την έννοια τα θέματα πρέπει να απηχούν την πραγματικότητα τη σχολικής εργασίας. Να είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους που ορίζεται να επιτευχθούν. Να διαθέτουν την αρετή της διακριτικότητας, δηλαδή να επιτρέπουν να διαπιστωθεί η ύπαρξη μαθητών με διαφορετικό επίπεδο ικανότητας – ανταπόκρισης.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες). Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποιο μάθημα επιλέγονται θέματα ή ενότητα θεμάτων.

2.Ποιες τάξεις αφορά;

Από το 2022-2023 αφορά τις Α’ και Β’ και Γ’ τάξεις των Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.).

3.Ύλη και Τρόπος Εξέτασης – Νομοθεσία

Οι αποφάσεις που καθορίζουν την ύλη και τον τρόπο διεξαγωγής είναι οι παρακάτω:

Για το σχολικό έτος 2022-2023:

Για το σχολικό έτος 2021-2022:

4.Που μπορώ να δω τα Θέματα;

Η Τράπεζα Θεμάτων εμπλουτίζεται συνεχώς. Μπορείτε να αναζητήσετε τα θέματα ανά τύπο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), τάξη και μάθημα, στο σχετικό κόμβο του ΙΕΠ, ή κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Τράπεζα Θεμάτων - αναζήτηση θεμάτων

5.Είμαι εκπαιδευτικός. Που μπορώ να δω συγκεντρωτικά την ύλη και τις οδηγίες για τα μαθήματα;

Στον ιστότοπο της ΔΔΕ Λευκάδας έχουμε συγκεντρώσει όλες τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου. Για όλες τις οδηγίες, δείτε εδώ. Ειδικά για τα γραπτώς εξεταζόμενα που θα συμμετέχουν στην Τράπεζα Θεμάτων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον κόμβο του ΙΕΠ και να τα αναζητήσετε ανά τύπο σχολείου, τάξη και μάθημα, κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

Τράπεζα Θεμάτων - Οδηγίες

6.Είμαι εκπαιδευτικός. Υπάρχει κάπου πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό;

Χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για την Τράπεζα Θεμάτων μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του ΙΕΠ. Αξίζει να δείτε τη γενική παρουσίαση, με πληροφορίες για την αξιοποίηση των θεμάτων, το σχολιασμό τους και να λύσετε πιθανές απορίες:

Τράπεζα Θεμάτων Παρουσίαση

Επιπλέον μπορείτε να δείτε υλικό το οποίο εκπονούν οι Επιστημονικές Ομάδες Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές), και οργανώνεται και ταξινομείται ανά γνωστικό αντικείμενο. Σε πρώτη φάση αναρτάται το υλικό που παρουσίασαν οι Συντονιστές των Επιστημονικών Ομάδων Επιλογής Θεμάτων στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 26/10/2021 προς τους/τις Οργανωτικούς/-ες Συντονιστές/-τριες και τους/τις Συντονιστές/-τριες Εκπαιδευτικού Έργου από όλα τα ΠΕΚΕΣ της χώρας. Δείτε το εδώ

Τέλος, για συνεχή ενημέρωση επισκέπτεστε τακτικά τον κεντρικό κόμβο του ΙΕΠ:

Τράπεζα Θεμάτων

Συνεχής ενημέρωση, εδώ.