Συλλογικός Προγραμματισμός για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 29η Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΙΕΠ. Παρακαλούμε έως την ημέρα αυτή να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δείτε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών.

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες, με νομοθεσία και οδηγίες του ΙΕΠ, συγκεντρωμένα στο σχετικό κόμβο της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Λευκάδας.