Ημερήσιο αρχείο: 20 Νοεμβρίου, 2021

Το ΦΕΚ 5401/2021, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Το ΦΕΚ 5401 τ.Β΄ (20-11-2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».