Ημερήσιο αρχείο: 4 Νοεμβρίου, 2021

3η επιμορφωτική περίοδος μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21 και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00. Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 24/11/21 και ώρα 13:00 έως 20/01/22

Εγκύκλιος για τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2021-2022

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας (υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, κλπ).

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εγκύκλιος σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, περί επικαιροποιήσεως των γνωματεύσεων.

47o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2021 και έχει ως θέμα: «Το 1821 στα Γράμματα και στις Τέχνες».

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 141076/Ε3/4-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ) σχετικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενημέρωση σχετικά με το ΦΕΚ 4960 τ.Β΄ 2021 για τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας είναι η 1η Νοεμβρίου 2021 και αφορά στη λειτουργία των Σχολείων, τη λειτουργία της Edupass, και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Νέο έγγραφο με οδηγίες για την Πλατφόρμα Edupass

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας Edupass στις δημόσιες σχολικές μονάδες