3η επιμορφωτική περίοδος μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 3η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» που υλοποιείται μέσω του ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21 και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00

Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 24/11/21 και ώρα 13:00 έως 20/01/22

Δείτε την πρόσκληση στον κόμβο του ΙΕΠ