Ημερήσιο αρχείο: 12 Νοεμβρίου, 2021

Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Νέες, επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) του έργου της σχολικής μονάδας.

ΦΕΚ 5213 τ.Β’ 2021. Αριθμός μαθητευομένων για μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα για το 2021-2022

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022