ΦΕΚ 5213 τ.Β’ 2021. Αριθμός μαθητευομένων για μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα για το 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5213 τ.Β’ (11-11-2021), η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Δείτε το ΦΕΚ