Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση νέου επικαιροποιημένου οδηγού, στον κόμβο του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου. Ο Οδηγός αποτελεί μέρος του ενημερωτικού υλικού για την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) του έργου της σχολικής μονάδας, και αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε τις οδηγίες κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

οδηγίες Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) του έργου της σχολικής μονάδας, επισκεφτείτε τη σχετική κατηγορία άρθρων του ιστοτόπου της ΔΔΕ Λευκάδας